Список опублікованих праць співробітників відділу проектування розвитку обдарованості за 2014 рік

1. Андросович К. А. Взаимодействие школы и семьи в учебно-воспитательном процессе/ Психолого-педагогические проблемы личности и общества/ Материалы Международной научно-практической конференции (20 февраля 2014 года). – Днепропетровск: Середняк Т. К., 2014. – 248 с., С.116-118.
2. Андросович К. А. Методичне забезпечення діагностики адаптаційних процесів в умовах початкового професійного навчання. Проблеми та перспективи розвитку освітніх послуг на основі інновацій: регіональний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Армянськ, 27–28 березня 2014 року). – Ялта, РВВ КГУ, 2014. – 276 с., С.14-19.
3. Андросович К. А. Поняття взаємодії школи та сім’ї при проектуванні розвитку обдарованості учня/ Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня», 25–26 лютого 2014 р., м. Івано-Франківськ. – 298 с., С. 251 – 256.
4. Андросович К. А. Соціально-психологічні проблеми юнаків в процесі професійного навчання/ Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства// Матеріали XI науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Луганськ, 18-19 квітня 2014 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2014. – 200с., С.93-100.
5. Андросович К. А. Аналіз труднощів соціальної адаптації першокурсників професійного ліцею/Освіта та розвиток обдарованої особистості № 6 /06/2014 – 102 с. – с. 28-31
6. Веселка Ю. Б. Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих дітей / Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15-16 травня 2014 року, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 265-271
7. Веселка Ю. Б. Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих учнів / «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Щомісячний науково-методичний журнал № 4, м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 41–43.
8. Веселка Ю.Б. Взаємодія школи та сімї у виховному процесу як головний чинник становлення особистості // Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 4–5 червня 2014 р., м. Тернопіль.-К.: Інститут обдарованої дитини, 2014 р.-216 с. – С. 86-94.
9. Веселка Ю.Б. Особливості використання методу проектів/ Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня», 25–26 лютого 2014 р., м. Івано-Франківськ. – 298 с., С. 257 – 262.
10.Дaвидовa М.О. Взаємодія закладів освіти та соціального середовища в розвитку обдарованості особистості учня: шляхи оптимізації і досвід/ Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 4–5 червня 2014 р., м. Тернопіль. -К.: Інститут обдарованої дитини, 2014 р.-216 с. – С. 82-86.
11.Дaвидовa М.О. Моніторинг обдарованості та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку/ Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня», 25–26 лютого 2014 р., м. Івано-Франківськ. – 298 с., С. 263 – 266.
12.Єнотаєва Л.Є. Підтримка системою тренінгів діагностичного комплексу «Універсал» (автор В. О. Киричук) // Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний журнал. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – № 7 (14). – С. 110-114.
13.Киричук В.О. Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня // Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний журнал. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – № 8-9 (15-16). – С. 90-96.
14.Киричук В.О., Єнотаєва Л.Є. Соціально-педагогічне проектування як компонент практичної діяльності в системі освіти / Киричук В.О., Єнотаєва Л.Є. // Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія та практика: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Волощук І.С.(гол. ред.), Буров О.Ю., Бурда М.І. та інші]; Інститут обдарованої дитини НАПН України. − К., 2013. – Вип. №1 (10). – С. 54-61.
15.Мельник М.Ю. Мотиваційний компонент у структурі готовності обдарованих старшокласників до професійного самовизначення// Освіта та розвиток обдарованої особистості (подано до друку).
16.Мельник М.Ю. Теоретичний аналіз стану професійного самовизначення обдарованих старшокласників в освітніх закладах // Освіта та розвиток обдарованої особистості № 1 (20) /01/2014 – 102 с. – с. 28-31
17.Микитин О.В., Крута О. М. Майстерність, творчість вчителя – запорука успіху учня // Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 4–5 червня 2014 р., м. Тернопіль.-К.: Інститут обдарованої дитини, 2014 р.-216 с. – С. 140-145.
18.Микитин О.В., Семенів М. О. Інтегроване заняття «проживання емоцій як складова професійного успіху педагога» // Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 4–5 червня 2014 р., м. Тернопіль.-К.: Інститут обдарованої дитини, 2014 р.-216 с. – С. 202-215.
19.Неділько В.П., Руденко С.А. особливості фізичного та психічного розвитку дітей з малим зростом // Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 4–5 червня 2014 р., м. Тернопіль.-К.: Інститут обдарованої дитини, 2014 р.-216 с. – С. 11-19.
20.Прашко О.В. Година спілкування з елементами тренінгу «Я і конфлікт» // Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості», 4–5 червня 2014 р., м. Тернопіль.-К.: Інститут обдарованої дитини, 2014 р.-216 с. – С. 75-82.
21.Прашко О.В. Роль класного керівника в розвитку соціальної компетентності підлітків. Матеріали ІІІ міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань. К., 2014.
22.Прашко О.В. Уміння управляти конфліктами – ознака соціально компетентної особистості // «Освіта та розвиток обдарованої особистості». Щомісячний науково-методичний журнал № 4 (23), квітень 2014, с. 96 –102
23.Прашко О.В. Ціннісні орієнтації учнів // Освіта та розвиток обдарованої особистості.
24.Прашко О.В. Цінності та ціннісні орієнтири особистості // Креативний розвиток і соціальна адаптація обдарованих дітей та молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 – 27 квітня 2014 року, м. Київ: – Інститут обдарованої дитини, 2014 – 138 с. – С. 51–59
25.Руденко С.А., Андросович К.А., Неділько В.М. Медико – психолого – педагогічні особливості розвитку дітей середнього та старшого шкільного віку з високим зростом/ “The generation of a new stage”/ Материалы международного научно-практического конгресса педагогов и психологов, 5 марта 2014г./ под. ред. Кошелева С.Н. – г. Прага (Республика Чехия).: Европейская ассоциация педагогов и психологов «Sience». – 225с., С.147-155.