Монографії та посібники

  • Посібник «Інструкція «Універсал 4 оnlinе». / за ред. В. О. Киричука. – К., 2013. –  110 с.
  • Монографія «Проектування та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості». / за ред. В. О. Киричука. – К., 2013. – 273 с.
  • Технології проектування в практиці роботи загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аспект: посібник / [В. О. Киричук, О. В. Прашко, В. О. Смотрін та ін.] ; за ред. В. О. Киричука. – К., 2013.
  • Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу / за ред. В. О. Киричука. – К., 2014.
  • Киричук В. О. Технології проектування обдарованості в комп’ютерному комплексі "Універсал-4" : навч.-метод. посіб. / В. О. Киричук, О. В. Прашко ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ун-т менеджменту освіти, Ін-т обдарован. дитини. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – 97 с. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-966-2249-62-0