ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Інституту обдарованої дитини НАПН України

________________ В.В. Камишин
«____»__________2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ про ІІІ Всеукраїнський конкурс
«Творчий учитель – обдарований учень»
1. Загальні положення
1.1. ІІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (далі конкурс) – масовий захід за участю педагогів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних навчальних закладів України всіх форм власності.
1.2. Засновником конкурсу є Інститут обдарованої дитини НАПН України. Організаційний партнер конкурсу – Всеукраїнська ергономічна асоціація.
1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок та умови проведення конкурсу, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.
2. Мета та завдання конкурсу
2.1. Метою конкурсу є створення умов для творчої реалізації педагогів, поширення їх передового досвіду щодо упровадження в практику роботи сучасного педагога особистісно-орієнтованих, компетентнісних підходів до освіти обдарованих дітей та молоді; підвищення ролі та статусу творчих педагогів в педагогічних колективах; реалізація ергономічних засад в освіті.
2.2. Завдання конкурсу:
- виявлення досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують інноваційні форми і методи навчально-виховної роботи;
- популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших учасників навчально-виховного процесу;
- створення інформаційного освітнього простору, поповнення банку інноваційних робіт педагогів, спрямованих на розвиток особистості учня;
- організація методичної підтримки учасників навчально-виховного процесу з питань впровадження психолого-педагогічного проектування в практику роботи сучасного педагога
-  організація взаємодії учасників навчального процесу, в тому числі з урахуванням ергономічних вимог.
3. Умови і порядок проведення конкурсу
3.1. Учасники конкурсу. До участі у конкурсі запрошуються: адміністрація навчальних закладів, учителі, класні керівники, психологи; керівники гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форми власності; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини; студенти вищих навчальних закладів, науковці. Кількість робіт від одного учасника конкурсу – не обмежується. Також до участі у конкурсі приймаються роботи, що виконані в співавторстві.
3.2. Основні вимоги до конкурсної роботи. Конкурсна робота повинна містити три основні складові:
1) Анкетні дані автора (співавторів): ПІБ, місце та досвід роботи, контактні дані.
2) Основна частина текстовий файл до 20 сторінок, виконаний у редакторі Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Конкурсні матеріали, що перевищують зазначений об’єм, оформлюються як супроводжуючий матеріал.
Структура основної частини повинна містити наступні елементи:
• Назву роботи.
• Коротку анотацію, в якій викладено мету, актуальність, інноваційність та практичну значимість роботи.
• Опис безпосередньо роботи (програма, проект, урок чи система уроків, заняття, захід тощо).
• Висновки: аналіз очікуваних та отриманих результатів.
• Посилання на використані джерела інформації.
3) Супроводжуючий (ілюстративний) матеріал (комп’ютерні програми, фото, відео, рисунки тощо) додається окремими файлами, відповідно до змісту роботи.
3.3. Номінації конкурсу. Конкурсні роботи подаються за десятьма номінаціями:
- Програми для обдарованих дітей.
-  Авторський розвивальний навчальний урок та системи уроків, проект учителя-предметника; факультативи.
- Корекційно–розвивальні програми, проекти психологічної служби, тренінги, психолого-педагогічні консиліуми.
- Навчально-виховні проекти навчального закладу (соціальні), проекти класних керівників/вихователів/кураторів, учнівського самоврядування.
- Сценарії (системи) відкритих виховних заходів, годин спілкування з елементами тренінгу.
- Авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи (гуртки, студії, клуби за інтересами).
- Школа батьківства (батьківські лекторії, тематичні батьківські збори); педагогічна рада, семінари.
- Авторські розвивальні заняття для дітей дошкільного віку, програми проектування розвитку обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку дитини.
- Навчально-виховні, корекційні, навчальні програми, що зроблені в комплексі «Universal 3».
- Навчально-виховні, корекційні, навчальні програми, проекти навчального закладу, зроблені в комплексі «Universal 4 online». 
3.4.Основні етапи конкурсу:
№ зп Етапи конкурсу Термін
I.Інформаційне забезпечення 1 – 31 грудня 2013 р.
II.Реєстрація конкурсних робіт. 1 січня – 1 березня 2014 р.
III.Громадське обговорення конкурсних робіт. 1 березня – 1 квітня 2014 р.
IV.Розсилка Сертифікатів–учасника конкурсу 1 березня – 1 травня 2014 р.
V.Робота конкурсного журі. Визначення переможців. 1 квітня – 1 травня 2014 р.
VI.Проведення підсумкової конференції та нагородження переможців. травень 2014 р.
4. Умови реєстрації конкурсних робіт.
4.1. Порядок реєстрації:
Конкурсна робота із зазначенням анкетних даних про автора реєструється за допомогою online-форми на сайті за адресою: teacher.iod.gov.ua.
Участь у конкурсі беруть лише роботи учасників, що зареєстровані на вказаному сайті. Роботи, відправлені в інший спосіб (пошта, електронна пошта, тощо), до розгляду не приймаються.
4.2. Реєстраційний внесок за участь у конкурсі становить 75,00 грн. за одну конкурсну роботу, включає організаційні витрати, проведення експертизи та друк сертифікату учасника конкурсу). Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок організаційного партнеру конкурсу на підставі рахунку, який автоматично надходить на електронну адресу після успішної реєстрації роботи. Роботи учасників, які не оплатили реєстраційний внесок, не розглядаються конкурсним журі та відповідно не відмічаються сертифікатом учасника конкурсу.
5. Порядок та критерії оцінювання робіт
5.1. Конкурсні роботи оцінюються в два етапи:
1 етап. Громадське обговорення конкурсних робіт. До складу громадського журі включаються науковці, педагоги, студенти, батьки та інші зацікавлені особи. Учасники конкурсу можуть бути членами громадського журі та оцінювати роботи інших учасників, крім власної. Члени громадського журі реєструються на сайті teacher.iod.gov.ua в закладці «Громадське обговорення» та проводять оцінювання конкурсних робіт в online-режимі за затвердженими в Положенні критеріями. Член громадського журі не може оцінювати одну конкурсну роботу більше одного разу Кількість оцінених робіт одним членом громадського журі – не обмежується.
2 етап. Оцінювання робіт конкурсним журі. До експертного журі запрошені провідні наукові співробітники Інституту обдарованої дитини НАПНУ та провідні науковці інститутів Національної академії педагогічних наук України. Конкурсне журі визначає лауреатів конкурсу в номінаціях та роботи учасників, що посіли І-ІІІ місця.
5.2. Кожна конкурсна робота оцінюється від 1 до 12 балів за чотирма критеріями:
- Відповідність змісту роботи зазначеній меті і завданням;
- Оригінальність та повнота розкриття змістовної частини;
- Практична значимість та ефективність використання;
- Наявність чіткої структури роботи.
5.3. Загальна інтегральна оцінка роботи розраховується відповідно до вагових коефіцієнтів та складає оцінку від 1 до 12 балів.
5.4. Переможці конкурсу: І місце – 1 учасник, ІІ місце – 2 учасники, ІІІ місце – 3 учасники. Усі переможці отримують грошову премію та нагороджуються відповідними дипломами Інституту обдарованої дитини НАПН України.
5.5. Лауреати конкурсу, переможці у номінаціях, нагороджуються цінними подарунками та отримують «Сертифікат лауреата Всеукраїнського конкурсу».
5.6. Роботи переможців та лауреатів Конкурсу рекомендуються членами журі до видання у практико-зорієнтованих збірниках Інституту обдарованої дитини НАПН України та розміщуються на Всеукраїнському освітньому порталі «Острів знань».
5.7. Всі автори робіт, що виконали умови конкурсу, отримують «Сертифікат учасника ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень».
6. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу.
6.1. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з чинним законодавством України.
6.2. Джерелами фінансування конкурсу є кошти учасників конкурсу, засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
6.3. Інформація про результати конкурсу розміщуються на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України.
7. Контактна інформація організаційного комітету конкурсу
Веб-сторінка конкурсу: teacher.iod.gov.ua.
Телефони для довідок:
Міський номер (044) 481-38-40 – багатоканальний
Life:) (063) 357-89-96
МТС (066) 702-67-26
Київстар (068) 574-15-81, (068) 574-15-82